Termeni și condiții

 

Site-ul upmark.ro, denumit în continuare “upmark.ro”, este deținut și administrat de societatea Ansio Team S.R.L., denumită în continuare “Ansio Team S.R.L”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 37563712, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6907/2017, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în Bulevardul Basarabia nr. 256, Etaj 3, biroul 12, Sector 3, București 010321, România. Telefon: 0736 411 324; E-mail: [email protected]

Prezentul set de termeni și condiții a fost gândit astfel încât sa fie exprimat cât mai simplu, cât mai pe înțelesul tuturor clienților upmark.ro. Din acest motiv am încercat să folosim cât mai puțini termeni sofisticați. Dacă aveți dubii privind anumite clauze din prezentul regulament, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi toate lămuririle necesare.

Ca idee, navigarea pe site-ul upmark.ro urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client – și din acest motiv este important să înțelegeți cât mai bine prevederile de mai jos. Veți găsi detalii privind:

 • modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal;
 • limitele accesului la site, respectiv limitele raspunderii upmark.ro;
 • solutionarea conflictelor si institutiile cărora va puteti adresa in cazul in care considerati ca anumite drepturi v-au fost încălcate;

upmark.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între upmark.ro și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

 

 • Definiții

 

Trimitere de formular – completarea și trimiterea de către Utilizator a unui formular – document electronic – ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Utilizator prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii de la Prestator;

Servicii – orice serviciu menționat pe website-ul upmark.ro;

Site – site-ul www.upmark.ro;

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul upmark.ro, indiferent dacă efectuează sau nu o Trimitere de formular;

Prestatorul – societatea Ansio Team S.R.L., denumită în continuare “Ansio Team”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 37563712, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6907/2017, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în Bulevardul Basarabia nr. 256, Etaj 3, biroul 12, Sector 3, București 010321, România.

 

 1. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului upmark.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Ansio Team și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Ansio Team a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Ansio Team poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului upmark.ro.

.

 1. Exonerarea de răspundere

Ansio Team S.R.L nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la upmark.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, upmark.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Ansio Team nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe upmark.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credința, din surse pe care Prestatorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidență Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă cât mai grabnic acest fapt la cunoștință Prestatorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate măsurile necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar upmark.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 1. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului upmark.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu upmark.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate. upmark.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă upmark.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, upmark.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, nume companie, numar de telefon si adresa de e-mail.

Completarea de către Utilizatori a formularelor fr pe site echivalează cu acceptarea necondiționată că aceste date să fie incluse în baza de date a upmark.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către upmark.ro pentru desfășurarea activităților de publicitate.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în bază unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul Ansio Team.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea contactării Utilizatorului de către Prestator.

În cazul în care Utilizatoruil își modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale livrate deja către upmark.ro și există conversații în derulare, acestea își păstrează datele de la momentul Trimiterii de formular. Astfel, dacă doriti sa vă modificați datele dar aveți Trimiteri de formular în curs, vă rugăm sa ne contactați cât mai repede.

upmark.ro nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulga unor terți, acesta poartă întreagă responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate face răspunzător pe upmark.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

Ansio Team nu este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal întrucât, în baza Deciziei președintelui Autoritătii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 200 din 14 decembrie 2015, notificarea nu a fost necesară întrucât Ansio Team S.R.L nu s-a încadrat la niciunul dintre cazurile enumerate la Art. 1.

 

 1. Trimiterea de formular

Prin Trimiterea de formular, mai precis prin trimiterea unui mesaj electronic, fie prin email direct la adresa [email protected], fie prin intermediul formularului de pe site, Utilizatorul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte. În caz contrar, ar putea suporta consecințele acestor erori.

Prin Trimiterea de formular, Utilizatorul se declară de acord ca un reprezentant upmark.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (telefon/e-mail).

Contractul dumneavoastra privind cumpărarea acestor servicii nu este considerat încheiat online, prin Trimiterea de formular.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, upmark.ro nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea în completarea de către Utilizator a formularelor din site.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 

 1. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limită la: accesarea datelor Utilizatorilor upmark.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor upmark.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

 1. Politica de utilizare a cookie-urilor.

Site-ul www.upmark.ro utilizează cookie-uri.

Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea si administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul www.upmark.ro. De asemenea, sunt prezente și câteva linkuri utile legate de acest subiect.

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

În ceea ce numim „web 2.0”, cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife, păstrarea opțiunilor pentru diverse produse (măsuri, alte detalii, etc.) în coșul de cumpărături (și memorarea acestor opțiuni) – generându-se astfel flexibilitatea „coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului „înainte” și „înapoi”).
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută;
 • Îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie”,  „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driveul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată: tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

În sine, cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de Internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețelele de socializare).
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – sunt cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor web-site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit web-site-ul și unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (”cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site.

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanță a site-ului;
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 • Cookie-uri pentru geotargeting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, SATI, Httpool, SPA, Hotjar, etc.

Cookie-uri de performanță.

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor.

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte, generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

Cookie-uri pentru geotargeting.

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară si oras proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul.

Cookie-uri pentru publicitate.

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site. Dacă ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni, care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea produselor în coșul de cumpărături, etc.).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex: afșarea rezultatelor căutărilor în limba română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate și probleme legate de confidențialitate.

Cookieurile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare antivirus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile.

Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informații între browser și website, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Facebook și multe altele.

Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteăi seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.

Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, împiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate, dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o ințelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteți naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. De exemplu, daca nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. De regulă,  aceste setări se găsesc, în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Setări cookie în Internet Explorer

Setări cookie în Firefox

Setări cookie în Chrome

Setări cookie în Safari

Linkuri utile.

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:

Microsoft Cookies guide

All About Cookies

IAB România pune la dispoziție următorul site, pentru a oferi mai multe informații privind confidențialitatea legată de publicitatea online: https://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confidențialitate, puteți accesa și următoarele linkuri:

https://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php

https://www.iabeurope.eu/cookies-faq/internet-cookies—increasing-and-enhancing-yourinternet-surfing-experience/what-are-cookies-how-do-they-work—cookies-faq.aspx

https://www.guardian.co.uk/info/cookies

 1. Retargeting

In paginile website-ului www.upmark.ro, prin intermediul unei etichete pentru retargeting (remarketing tag) si a unui cod de conversie, primite de la Google AdWords, Facebook sau altă platformă de publicitate online, sunt colectate cookie-uri (numar ce identifica in mod unic un browser web de pe un anumit computer, nu o persoana). Etichetele pentru retargeting, colecteaza cookie-uri in vederea afisarii unor anunturi in website-urile retelelor de publicitate online.

Cand utilizatorii viziteaza o pagina a website-ului care contine un retargeting tag, cookie-ul browser-ului pe care il folosesc este adaugat unei liste pentru retargeting. O lista pentru retargeting este un set de module cookie de utilizator, generate de una sau de mai multe etichete pentru retargeting.

Platformele de pubicitate onlne folosesc cookie-urile pentru a afisa anunturi sponsorizate in rețelele proprii sau ale partenerilor, utilizatorilor care au vizitat paginile website-ului www.upmark.ro.

In cazul in care nu esti de acord cu utilizarea modulelor cookie de catre Google, dezactivarea se poate face prin Managerul preferintelor anunturilor.

De asemenea, puteți dezactiva folosirea modulelor cookie de către un furnizor terță parte, accesând pagina de dezactivare Network Advertising Initiative.

 

 1. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 2 Martie 2018

upmark.ro / Ansio Team S.R.L SRL

 

Când începem?

Să nu mai pierdem timpul și să ne apucăm de treabă. Afacerea ta ar putea câștiga deja în aceste momente oportunități la care nici nu te-ai gândit.

Ce spun clienții despre noi.

Contact

Dezvoltare Web & Identitate vizuală

Contact

Dezvoltare Web & Identitate vizuală