Termeni și condiții

 

Site-ul upmark.ro, denumit în continuare “upmark.ro”, este deținut și administrat de societatea Ansio Team S.R.L., denumită în continuare “Ansio Team S.R.L”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 37563712, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J4/1744/2018, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în str. Primăverii, nr. 10, Bacău, județ Bacău 600218, România. Telefon: 0759.507.224; E-mail: marketing@upmark.ro

Prezentul set de termeni și condiții a fost gândit astfel încât sa fie exprimat cât mai simplu, cât mai pe înțelesul tuturor clienților upmark.ro. Din acest motiv am încercat să folosim cât mai puțini termeni sofisticați. Dacă aveți dubii privind anumite clauze din prezentul regulament, vă rugăm să ne contactați pentru a vă oferi toate lămuririle necesare.

Ca idee, navigarea pe site-ul upmark.ro urmată de Comandă, echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client – și din acest motiv este important să înțelegeți cât mai bine prevederile de mai jos. Veți găsi detalii privind:

  • modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal;
  • limitele accesului la site, respectiv limitele raspunderii upmark.ro;
  • solutionarea conflictelor si institutiile cărora va puteti adresa in cazul in care considerati ca anumite drepturi v-au fost încălcate;

upmark.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și Condițiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergență sau neînțelegeri între upmark.ro și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

 

1. Definiții

Trimitere de formular – completarea și trimiterea de către Utilizator a unui formular – document electronic – ce intervine ca formă de comunicare între Prestator și Utilizator prin care Utilizatorul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Servicii de la Prestator;

Servicii – orice serviciu menționat pe website-ul upmark.ro;

Site – site-ul www.upmark.ro;

Utilizator – orice persoană care accesează site-ul upmark.ro, indiferent dacă efectuează sau nu o Trimitere de formular;

Prestatorul – societatea Ansio Team S.R.L., denumită în continuare “Ansio Team”, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 37563712, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J4/1744/2018, cu capital social în valoare de 200 lei și cu sediul social în str. Primăverii nr. 10, Bacău, județ Bacău 600218, România.

 

2.Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului upmark.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea Ansio Team și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Ansio Team a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

Ansio Team poate oferi Utilizatorului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul/conținuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoană/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului upmark.ro.

.

3. Exonerarea de răspundere

Ansio Team S.R.L nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la upmark.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, upmark.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Ansio Team nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe upmark.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credința, din surse pe care Prestatorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidență Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă cât mai grabnic acest fapt la cunoștință Prestatorului la adresa marketing@upmark.ro, pentru a putea fi luate măsurile necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar upmark.ro nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

 

4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului upmark.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicarilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu upmark.ro, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități, vor fi raportate organelor abilitate. upmark.ro nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă upmark.ro și afiliaților/asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezența aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

 

5. Trimiterea de formular

Prin Trimiterea de formular, mai precis prin trimiterea unui mesaj electronic, fie prin email direct la adresa marketing@upmark.ro, fie prin intermediul formularului de pe site, Utilizatorul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte. În caz contrar, ar putea suporta consecințele acestor erori.

Prin Trimiterea de formular, Utilizatorul se declară de acord ca un reprezentant upmark.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (telefon/e-mail).

Contractul dumneavoastra privind cumpărarea acestor servicii nu este considerat încheiat online, prin Trimiterea de formular.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, upmark.ro nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea în completarea de către Utilizator a formularelor din site.

Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

 

6. Frauda

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limită la: accesarea datelor Utilizatorilor upmark.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor upmark.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

 

7. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 25 Mai 2018

 

upmark.ro / S.C. ANSIO TEAM S.R.L

 

C O M A N D Ă  A C U M

 

Adaptează-te la prezent și viitor, dezvoltă-ți afacerea în mediul online și profită de atenția celor peste 10 milioane de internauți aflați la un click distanță.

 

Contact

 
Dezvoltare Web & Identitate vizuală
Marketing Digital

      Câțiva dintre clienții serviciilor oferite de Upmark Digital